FOLKET PÅ GÅRDEN

På Svindal gård bor en familie på fire – foreldre og to barn.

Gårdshuset på Svindal i Farsund kommune ble oppført rundt 1890 og har vært i Nina sin familie siden cirka 1920. Da vi kom til gården i 2017, hadde den ikke vært i drift på flere tiår, og det var mye å ta tak i. Her begynte drømmen om å leve nærmere naturen, enklere og ha mer tid sammen. Målet var å skape gode minner og legge til rette for en rik oppvekst for barna.

Vi er engasjert i samspillet og samarbeidet med naturen og ønsker å spille på lag med den og med respekt bruke ressursene den gir oss.


I de dype skogene og vakre lyngfjellheiene rundt gården beiter det 20 vinterfôra villsauer av rasen Gammalnorsk sau og kyr av den bevaringsverdige norske storferasen Vestlandsk fjordfe. Disse dyrene har vi nøye valgt ut med tanke på deres særegne egenskaper til å holde vedlike kulturlandskapet. Dette er ursau og urkuer som har beholdt de rasetypiske trekkene og kvalitetene.

Sauene går på lyngbeite om vinteren, og sammen så forhindrer vi gjengroing av den truede naturtypen "kystlynghei". Når våren kommer så svir vi gammel lyng, som igjen gir nye friske og næringsrike skudd muligheten til å vokse, for så og bli mat for både bier, sauer og vilt.

Vi er engasjert i samspillet og samarbeidet med naturen og ønsker å spille på lag med den og med respekt bruke ressursene den gir oss. Sager vi ned et tre så bruker vi lauvet til for, slik som de gjorde i tidligere tider. Da får dyrene næringsrik mat, vi rydder opp etter oss og viser respekt for det treet som er saget ned. 

Vi er fascinert av det fysiske arbeidet som i alle tider har blitt lagt ned på småbruk som dette og ønsker selv å få en smakebit av hvordan livet har vært. Vi ønsker å bevare gamle tradisjoner og håndverk som har vært på gården, som for eksempel hesjing, lauving etc og har ofte med barn og ungdommer i dette arbeidet. 


Vi har mange spennende planer videre for gården, så følg oss gjerne på både Facebook Svindal Gård og på Instagram @denlillesaktegaardsbutikken og @ninapof

Den lille sakte gårdsbutikken har blitt til en fysisk gårdsbutikk på Svindal, følg oss på Facebook for å få med deg åpningstider og våre åpen gård dager. 


- Nina & Bjarne, Svindal gård